Return to view details about PREVENTĪVAIS SOCIĀLI PEDAGOĢISKAIS UN SOCIĀLAIS DARBS MŪSDIENĀS: IZAICINĀJUMI, RISINĀJUMI, PRAKTISKĀ PIEREDZE. Jauno zinātnieku un praktiķu starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiālu krājums. ISBN978-9984-44-229-7.pdf Download