Return to view details about UZŅĒMUMA FINANŠU ANALĪZE. TEORIJA UN PRAKTISKĀ PIELIETOŠANA ISBN978–9984–44–245–7.pdf Download