Praktiskie darbi inženierģeoloģijā

Andris KARPOVIČS, Sandijs MEŠĶIS, Ilze VIRCAVA

Mācību līdzeklis paredzēts augstskolu būvniecības, lauksaimniecības, vides inženieru un citu studiju programmu studentiem. Tajā ir skarti ģeoloģijas jautājumi, kas ir iekļauti būvniecības un vides inženieru studiju kursu programmās. Mācību līdzeklī var iepazīties ar dabā sastopamo minerālu un iežu diagnostikas pazīmēm un praktizēties to noteikšanā. Šeit ir aprakstīti arī ģeoloģisko griezumu veidošanas principi un doti praktiski uzdevumi.

Priekšvārds

Dabā sastopamo minerālu un iežu noteikšanas iemaņas var noderēt būvniecības, vides inženierijas, lauksaimniecības, kā arī citu studiju programmu studentiem. Saskare ar ģeoloģisko informāciju dažādu specialitāšu pārstāvjiem var būt atšķirīga – gan tieša, praktiska, veicot lauku darbus (augsnes horizontu, atsegumu un urbumu aprakstīšanā un izpētē), gan teorētiska – izvērtējot iesniegtos ģeoloģiskos pārskatus. Ģeoloģiskā griezuma zīmēšana pēc urbumu datiem ir paņēmiens, kā vizualizēt ģeoloģisko informāciju, izmantojot iegūtās zināšanas. Tas ļauj iepazīt un izprast ģeoloģiskās vides likumsakarības un palīdz ģeoloģisko pārskatu izvērtēšanā. Lai minerālu un iežu atpazīšana lauka apstākļos būtu vienkāršāka un neprasītu daudz laika un pūļu, to izpēte un apguve ir jāuzsāk laboratorijā, izmantojot pieejamās kolekcijas. Zināšanu un praktisko iemaņu kopums var būt atšķirīgs atkarībā no studentu specializācijas.

Downloads

Download data is not yet available.
AVOTU UN IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS

1. Indāns, A., Ošiņa, J., Zobena, A. (1985). Laboratorijas darbi inženierģeoloģijā. Rīga, 67 lpp.
2. Segliņš, V. (2007). Minerāli un ieži: 1. daļa. Minerāli. Rīga: Raka, 230 lpp.
3. Segliņš, V. (2007). Minerāli un ieži: 2. daļa. Ieži. Rīga: Raka, 125 lpp.
Cover for Praktiskie darbi inženierģeoloģijā

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44-230-3
Publication date (01)
2019-05-28