Katalogi

4 grāmata(s)

Visas grāmatas

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Interjera dizains" 10 gadu jubilejas diplomprojektu katalogs

Dizainere un maketētāja: Agnese Zarāne, Dizaina konsultante un atbildīgā par izdevumu: Diāna APELE
March 28, 2024

Akvarelists Vladislavs Paurs

Dizainere un maketētāja: Zaiga PROTIZĀNE, Atbildīgā par izdevumu: Diāna APELE
May 21, 2021

5 gadu jubilejas profesionālā maģistra studiju programmas "Dizains" maģistra darbu katalogs

Dizainere un maketētāja: Elva KĀJIŅA, Atbildīgā par izdevumu: Diāna APELE
May 1, 2020

Latgalieša CV no senlaikiem līdz 21. gadsimtam

Atbildīgā redaktore: Sanita LAZDIŅA
March 12, 2020