Karjeras konsultantu rokasgrāmata dizaina, tehnoloģiju un ekonomikas starpdisciplinaritātes īstenošanai

Gunārs STRODS; Māris IGAVENS; Eduard SHEVTSHENKO; Tatjana KARAULOVA; Vidmantas TUTLYS; Ilona TANDZEGOLSKIENE

Kolektīvo rokasgrāmatu izveidoja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts „Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā” Nr.2016-1-LV01-KA201-022681) sadarbībā ar Tallinas Tehnisko universitāti Igaunijā un Vitauta Dižā universitāti Lietuvā.

Redaktori: Doc. prof., Dr. paed. Gunārs Strods, Mg. soc. sc. Māris Igavens, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija, Asoc. prof., PhD. Eduard Shevtshenko, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija, Pētniece PhD. Tatjana Karaulova, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija, Doc. prof., Dr. Vidmantas Tutlys, asoc. prof., Dr. Ilona Tandzegolskiene, Vitauta Dižā universitāte, Lietuva.

Nodarbību aprobāciju veica skolotāji-karjeras konsultanti: Inna Zenovjeva, Sandra Eiduka, Raivis Rudzgailis, Vilhelmīne Gosteva, Sandra Ragause, Kristīne Ivanova, Guna Igavena, Anna Zvīdre, Sandra Saulīte, Sandra Stikute, Joalita Jurkeviciene, Rita Dereskevičiene, Andreja Anasiuniene, Elinga Matuseviciute, Dainora Zmejauskiene, Urmas Kaljuvee, Liis Proos, Kateryna Huseva, Ellar Seidelberg, Tiina Hinno, Rainer Orav.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Karjeras konsultantu rokasgrāmata dizaina, tehnoloģiju un ekonomikas starpdisciplinaritātes īstenošanai

Details about the available publication format: PDF Guidebook for career counselors

PDF Guidebook for career counselors
ISBN-13 (15)
978-9949-584-14-7
Publication date (01)
2019-11-14

Details about the available publication format: PDF LV

PDF LV
ISBN-13 (15)
978-9984-44-232-7
Publication date (01)
2019-11-14

Details about the available publication format: PDF EN

PDF EN
ISBN-13 (15)
978-9984-44-236-5
Publication date (01)
2019-11-14

Details about the available publication format: PDF EE

PDF EE
ISBN-13 (15)
978-9984-44-234-1
Publication date (01)
2019-11-14

Details about the available publication format: PDF LT

PDF LT
ISBN-13 (15)
978-9984-44-238-9
Publication date (01)
2019-11-14