Latgalieša CV no senlaikiem līdz 21. gadsimtam

Atbildīgā redaktore: Sanita LAZDIŅA

Autori: GUSĀNS I., LAZDIŅA S., MARTEN H.F., MURINSKA S., POŠEIKO S., ŠUPLINSKA I.
Dizaina un fotogrāfiju autors: Māris JUSTS

VASALS LATGOLĀ!
Latgale ir viens no Latvijas reģioniem, kurš dažādu kultūrvēsturisko un sociālekonomisko notikumu rezultātā ir veidojies atšķirīgi, salīdzinot ar pārējo Latvijas teritoriju. Savukārt Latgales pamatiedzīvotāji – seno latgaļu pēcteči – atšķiras ar savu valodu, tradīcijām un mentalitāti. Kā atzinis filosofs Pauls Jurevičs: “Eiropieši ir apmēram tādā pat attiecībā pret mums [latviešiem – izd. autori] kā mēs pret latgaliešiem, kas svaigāki, emocionālāki, jūtīgāki par mums [latviešiem – izd. autori]”(Jurevičs 1973).

Šis izdevums atklās Latgales reģiona stiprās puses, iepazīstinās Jūs ar latgaliešu kultūras bagātību, Latgales daudzveidību gan valodu, gan etniskās un reliģiskās piederības ziņā. Tāpat Jūs uzzināsiet arī par nozīmīgākajiem notikumiem Latgales vēsturē, par latgaliešu valodas un literatūras krāšņumu un funkcionalitāti. Savukārt nodaļas par latgaliešu mūziku un plašsaziņas līdzekļiem atklās latgaliešu valodas izpausmi mūsdienām atbilstošos žanros, ritmos, izjūtās un domās. Lasot izdevumu, Jūs varēsiet arī iemācīties biežāk lietotās frāzes vai vienkārši atsevišķus vārdus latgaliski.

Mēs ticam, ka Latgales reģions spēj daudzveidīgi pilnveidoties un attīstīties, ka Latgales cilvēkos nav zudusi vēlme gan saglabāt kultūrvēsturiskās tradīcijas, gan radīt jaunas paliekošas vērtības.

Ceram, ka mūsu sagatavotais materiāls palīdzēs Jums dziļāk iepazīt Latgali un tās cilvēkus, varbūt pat atspēkos kādu iesīkstējušu priekšstatu vai stereotipu, līdz ar to ļaujot atklāt un izprast Latgales savdabību un attīstības iespējas reģiona, valsts un Eiropas līmenī.

Lai lasīšana rada prieku un interesi!

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Latgalieša CV no senlaikiem līdz 21. gadsimtam

Details about the available publication format: PDF LV

PDF LV
ISBN-13 (15)
978-9984-44-243-3
Publication date (01)
2020-03-12

Details about the available publication format: PDF LG

PDF LG
ISBN-13 (15)
978-9984-44-242-6
Publication date (01)
2020-03-12

Details about the available publication format: PDF EN

PDF EN
ISBN-13 (15)
978-9984-44-244-0
Publication date (01)
2020-03-12