UZŅĒMUMA FINANŠU ANALĪZE. TEORIJA UN PRAKTISKĀ PIELIETOŠANA

Autori

Iveta MIETULE
Aļona JACKANIČA

Anotācija

Mācību līdzeklis aptver finanšu analīzes vispārējās teorijas izklāstu un praktiskās pielietošanas piemērus, akcentējot analīzes veidus, metodes, to lomu uzņēmuma finanšu resursu pārvaldībā un kontrolē. Mācību līdzeklis paredzēts studiju programmu „Uzņēmējdarbība” un „Ekonomika” studējošajiem studiju kursu Finanšu pārvaldība, Finanšu analīze, Uzņēmējdarbības finanses, Saimnieciskās darbības analīze u.c. apguvē.

Mācību līdzeklis var būt praktisks rīks uzņēmumu vadītājiem un finanšu speciālistiem, kas savā profesionālajā darbībā organizē uzņēmumu vadību, t. sk. finanšu resursu pārvaldību.

Lejupielādes

Download data is not yet available.

Lejupielādes

Publicēts

March 23, 2020

Licence

Creative Commons License

Šis darbs ir licencēts ar Creative Commons Attribution 4.0 International licenci.

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978–9984–44–245–7

Publication date (01)

2020-03-23

Kā citēt

MIETULE, I., & JACKANIČA, A. (2020). UZŅĒMUMA FINANŠU ANALĪZE. TEORIJA UN PRAKTISKĀ PIELIETOŠANA. Rēzeknes Tehnoloģoju akadēmija. https://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/book/14