Burtu vuoceleite

Ineta ATPILE-JUGANE

Izdevuma idejas autore, dizainere un maketētāja: Ieva ŠIRIŅA
Dizaina konsultante un atbildīgā par izdevumu: Aina STRODE
Korektore: Sandra ŪDRE
Izdevums sagatavots ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskā institūta finanasiālo atbalstu. Projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kutūrkapitāla fonda un AS “Latvijas valsts meži” finansiālo atbalstu.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Burtu vuoceleite

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44-259-4
Publication date (01)
2021-10-25