Mācību līdzeklis “Cilvēkzinības” (psiholoģija)

Ēriks KALVĀNS

Ir pieejami dažādi pētījumi vispārīgajā, personības un sociālajā psiholoģijā, taču trūkst tādu materiālu, kuros šie jautājumi būtu skatīti vienkopus, tādēļ šajā mācību līdzeklī, izmantojot jaunākos literatūras avotus, apkopoti aktuālie problēmjautājumi lasītājam viegli uztveramā veidā:

  • cilvēka kognitīvo procesu struktūras, funkciju un īpašību zinātniska analīze;
  • cilvēka personības emocionālās un jūtu sfēras īpašības, personības gribas, vajadzību un motivācijas sfēra, vairāki rakstura tipoloģijas piemēri, spēju attīstības problemātika;
  • starppersonību saskarsmes process, praktiski ieteikumi verbālās un neverbālās komunikācijas uzlabošanai un psiholoģisko barjeru pārvarēšanai, kā arī konfliktsituāciju vadībai;
  • cilvēka un grupas mijiedarbības aspekti, līderības sociāli psiholoģiskie aspekti un modeļi;
  • jaunāko sociāli psiholoģisko teoriju atziņas.

Elektronisko izdevumu pirkt šeit: https://failiem.lv/f/yddfrh8af

E-izdevumu pārdošana notiek ar failiem.lv starpniecību. Jūs tiksiet pārvirzīts uz sistēmu failiem.lv, kurā varēsiet veikt apmaksu un saņemt elektronisko grāmatas variantu.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Mācību līdzeklis “Cilvēkzinības” (psiholoģija)

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44-261-7
Publication date (01)
2022-01-06