A Chronological Bibliography of Latgalian Printed Texts from the 18th to Early 20th Centuries

Simon FRIES

Reviewers:
Nicole Nau, prof. Dr. hab (Poland)
Sanita Martena, prof.  Dr. philol. (Latvia)


Izdevums “A Chronological Bibliography of Latgalian Printed Texts from the 18th to Early 20th Centuries” [Latgaliešu drukāto tekstu hronoloģiskā bibliogrāfija no 18. līdz 20. gadsimta sākumam] (autors: Simon Fries) pārstāv sistemātiskās bibliogrāfijas žanru – tas ir noteikta laika perioda publikāciju saraksts hronoloģiskā secībā ar indeksiem. Izdevumā ir iekļautas visas zināmās publikācijas no 1725. līdz 1930. gadam, kurās ir teksts latgaliešu rakstu valodā. Bibliogrāfijai kopumā un katram šķirklim atsevišķi ir vienota struktūra, visu bibliogrāfijā iekļauto tekstu apkopojums ir sadalīts deviņos laika posmos. Bibliogrāfijai ir pievienots izvērsts zinātniskās metodoloģijas apraksts: izdevuma mērķis, struktūra, tekstu žanru kategoriju un izvēlēto nosaukumu pamatojums, doti arī konkrēti piemēri. Tā ir apjomīgākā bibliogrāfija par latgaliešu drukātajiem tekstiem iepriekš minētajā laika posmā. Bibliogrāfijā ievietotā informācija ir rūpīgi pārbaudīta; izdevuma beigās ir pievienoti avoti un atsauces.

Šī bibliogrāfija balstās uz iepriekšējiem līdzīgiem izdevumiem, taču, apkopojot, sistematizējot un papildinot jau esošo informāciju, tā piedāvā jaunu, latgaliešu valodas un literatūras pētniekiem ļoti noderīgu un ērti (elektroniskajā formātā) lietojamu materiālu.

Izdevuma adresāts galvenokārt ir humanitāro zinātņu (valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, vēstures) pētnieki, kuriem bibliogrāfija var būt noderīgs rīks, lai identificētu, kādi teksti, kas rakstīti latgaliešu valodā, šajā laika posmā ir pieejami. Tajā pašā laikā izdevums ir izmantojams arī plašākai auditorijai, lai rosinātu interesi un pārskatu par latgaliešu literatūras daudzveidību.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for A Chronological Bibliography of Latgalian Printed Texts from the 18th to Early 20th Centuries

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-9984-44-278-5
Publication date (01)
2023-11-10