Ideju pūznis: Metodisko izstrādņu krājums pirmsskolas skolotājiem

Krājums “Ideju pūznis. Metodisko izstrādņu krājums pirmsskolas skolotājiem” tapis Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Liepājas Universitātes studentu un docētāju sadarbības rezultātā. Tā mērķis ir veicināt studentu iesaisti metodisko materiālu izstrādē, aprobācijā un popularizēšanā. Krājumā ievietotie metodiskie materiāli var noderēt gan topošajiem, gan esošajiem pirmsskolas skolotājiem mērķtiecīgai pedagoģiskajai darbībai pirmsskolas izglītības praksē.

Redaktores: Jana Grava, Svetlana Ušča
Tehniskā redaktore: Ginta Šneidera
Vāka dizains: Zaiga Pettere

ISSN 2592-9976

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Ideju pūznis: Metodisko izstrādņu krājums pirmsskolas skolotājiem

Details about this monograph

Date of first publication (11)
2024-02-07